Liên hệ

  • Add of factory: Đông Sơn,Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Add of office: 1068 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng
  • Phone: 0936 549 797 - 0983 228 646
  • Email: truonghongqckd@gmail.com
  • Website: www.inbaobihaiphong.com
Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: