Thanh toán qua tài khoản

Bạn thanh toán tiền bằng phương thức chuyển khoản? bạn có thể chuyển khoản 1 trong các số tài khoản sau của chúng tôi: 

1. Tài khoản ngân hàng công ty Trường Hồng: (112000009505) Mở tại ngân hàng: Ngân hàng công thương Vietinbank (Chi nhánh Tô Hiệu - Hải Phòng).

2. Tài khoản cá nhân giám đốc: Phạm Thị Bích Hồng (12557389) mở tại ngân hàng ACB (Chi Nhánh TP Hải Phòng).

Nếu bạn là cá nhân: Chọn thanh toán theo tài khoản cá nhân 2

Nếu bạn là công ty: Chọn 1 trong 2 tài khoản trên

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ XÁC MINH TRƯỚC KHI GỬI: 0936549797 Phạm Thị Bích Hồng